WERSJA PO POLSKU (English - see below)

Adres:

ul. 11 Listopada 62, 43-400 Bielsko-Biała

Walory:

 • duży dębowy parkiet (320 m², w tym 240 części wyłącznie tanecznej); łączna powierzchnia Sali Redutowej, to ponad 700 ;

 • bardzo wysoka, "oddychająca" sala;

 • dobra akustyka (przez dziesiątki lat odbywały się tam m. in. regularne koncerty symfoniczne, zagrała tam także (do milongi na żywo) znakomita tangowa Orquesta Misteriosa Buenos Aires);

 • profesjonalne nagłośnienie (matryce liniowe);

 • zabytkowa sala "Redutowa" (zlokalizowana przy bialskim deptaku u szczytu placu Wolności) jest najpiękniejszym wnętrzem tego typu w Bielsku-Białej i subregionie. Mieści się w neobarokowo-klacysystycznej kamienicy "Pod Orłem" z 1875 roku, zaprojektowanej na wzór hoteli wiedeńskich i należy do najpiękniejszych sal balowych w Polsce.

Parkowanie:

 • uwaga: cała ul. 11 Listopada jest zamkniętym dla ruchu deptakiem.

 • parking bezpośrednio przed głównym wejściem - pl. Wolności (odległość 20 m) - strefa płatengo parkowania - płatny pon.-pt. od 8:00 do 17:00

 • okoliczne uliczki (np. Głęboka, Legionów, Broniewskiego, Wyzwolenia etc.) - strefa płatnego parkowania (patrz wyżej)

 • parking miejski przy ul. Paderewskiego 11A - strefa płatnego parkowania (patrz wyżej), odl. 270 m

 • parking miejski na pl. Ratuszowym i dalej - strefa płatnego parkowania (patrz wyżej), odl. 400 m

 • parking płatny wzdłuż ul. Cyniarskiej, odl. 400 m

 • najbliższe większe bezpłatne parkingi - przy skrzyżowaniu Lwowska-Krakowska (500 m, kod Google R3F5+8J Bielsko-Biała) oraz przy skrzyżowaniu Broniewskiego-PCK (1100 m, kod Google: R372+X6 Bielsko-Biała)

Zobacz też:

Taxi:

 • W Bielsku-Białej prawie nie ma Ubera, za to sensownie działa Bolt

 • Koropracje taksówkarskie są uczciwe i raczej tanie.
  Patrz np.

   • Beskid Taxi (tel. 33 854 78 88, gsm: 667 54 78 88)

   • Lider Taxi (tel. 33 300 30 20, tel. 33 506 57 77)

   • Okay Taxi (gsm: 720-53-53-53).

ENGLISH VERSION

Address:

ul. 11-th Listopada St. 62, 43-400 Bielsko-Biała, PL

Features of Redutowa Ballroom:

 • big oak floor (320 m², including 240 m² of the only-for-dancing floor); the total area of the Hall exceeds 700 m²;

 • very high, "breathable" hall;

 • good acoustics (for decades, regular symphonic concerts were held there, the excellent tango Orquesta Misteriosa Buenos Aires also played there (to the live milonga);

 • professional sound system (line array system).

 • the historic "Redutowa" Ballroom (ocated on the promenade in Biała by the Freedom Square) is the most beautiful interior of this type in Bielsko-Biała and all the region. It is located in the Neo-Baroque-Clusterist tenement house "Under the Eagle" from 1875, designed to resemble Viennese hotels, and it is one of the most beautiful ballrooms in Poland.

Parking:

 • note: the entire 11-th Listopada St. is closed to traffic (but:)

 • closest parking: directly in front of the main entrance - pl. Wolności (distance: 20 m) - paid parking zone - (Mon-Fri from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.)

 • nearby streets (e.g. Głęboka, Legionów, Broniewskiego, Wyzwolenia Streets etc.) - paid parking zone (see above)

 • city car park at Paderewskiego St. 11A - paid parking zone (see above), distance 270 m

 • city car park at Ratuszowy Sq. - paid parking zone (see above), distance 400 m

 • paid parking along Cyniarska St., distance 400 m

 • the nearest larger free parking lots - at the Lwowska-Krakowska intersection (distance 500 m, Google code R3F5 + 8J Bielsko-Biała) and at the Broniewskiego-PCK intersection (distance 1100 m, Google code: R372 + X6 Bielsko-Biała)

Taxi:

 • no Uber in Bielsko-Biala but there exists similar Bolt here

 • Taxi corporations are honest, safe and cheap
  See eg.

   • Beskid Taxi (tel. 33 854 78 88, gsm: 667 54 78 88)

   • Lider Taxi (tel. 33 300 30 20, tel. 33 506 57 77)

   • Okay Taxi (gsm: 720-53-53-53).