VENUE / MIEJSCE MARATONU

See also: Cieszyn Town / Zobacz też: Cieszyn

About the ballroom

Address

Rynek 20 Sq., 43-400 Cieszyn

Features of the ballroom

Parking

Headline photo: a fragment of the Marathon hall during one of the La Frontera milongas organized here.Foto w nagłówku: fragment sali Maratonu podczas jednej z organizowanych tu milong La Frontera.