TRAVEL / DOJAZD

Rail: fast direct railway connections f Bielsko-Biała (40 km from Cieszyn) from the biggest cities/directions:
Kolej: szybkie bezpośrednie kolejowe połączenia dalekobieżne do Bielska-Białej (40 km ekspresówką od Cieszyna) z kierunków:

Due to the general reconstruction of the railway connections at the borders of Bielsko-Biala, the number of direct connections is currently relatively smaller. Most of the remaining connections - with a change in Katowice (direct railway connections to Cieszyn from there or one hour away by train or car).

Note: lots of good railway connections exist from the direction of Czech Republic and Austria (Prague/Viena etc.). to Moravska Ostrava (Czech Republic, 38 km from Cieszyn) and even to Český Těšín (the Czech part of Cieszyn - just a short walk away from the encuentro venue). There are three railway operators, search together here: https://omio.com 

__________

Nearest airports

NOTE: The Liburnia Hotel  (see: Accomodation) organises the shuttle service for its guests from the airports. Cost of transport:

__________

Taxi in Cieszyn:

Koleją: istnieją szybkie bezpośrednie połączenia kolejowe do Bielska-Białej (40 km od Cieszyna) z największych miast/kierunków: Kolej: szybkie bezpośrednie połączenie dalekobieżne do Bielska-Białej (40 km ekspresówka od Cieszyna) z kierunków:

W związku z generalną przebudową połączeń kolejowych u granic BB (węzeł Czechowice Dziedzice) liczba bezpośrednich połączeń jest obecnie stosunkowo mała. Większość pozostałych połączeń - z przesiadką w Katowicach (1 h drogi pociągiem lub samochodem).

Uwaga: istnieje dużo dobrych czeskich połączeń kolejowych z południa Europy Czeskiego Cieszyna (krótki spacer do sali balowej!) oraz do Ostravy (Czechy, 40 km od Cieszyna i wiele połączeń z Ostravy do Czeskiego Cieszyna). Jest trzech operatorów, szukaj łącznie np. tu: https://pl.omio.com 

__________

Najbliższe lotniska:

UWAGA: Hotel Liburnia (patrz: Noclegi) organizuje dla swoich gości transfer z lotnisk. Koszt transportu:

__________

Taxi w Cieszynie:

Foto w nagłówku: sala balowa Pod Brunatnym Jeleniem w Cieszynie