CENY / PRICES

CENA: 480 PLN / osobę / 480 PLN/person (115 EUR)

od 1.01.2022 cena rośnie o 50 PLN / from 1.01. In 2022, the price increases by PLN 50

W cenie:

  • dwa gorące, sycące drugie dania (piątek i sobota)

  • gorące zupy o północy (piątek-sobota) przygotowane przez restaurację "Matecznik" w Ustroniu

  • gratis kawa, herbata serwowane przez hostessy firmy MOKATE z Ustronia

  • woda (ciepła-zimna) z podajnika

41 h muzyki (w tym 6 h nuevo-alter)

In price included:

  • two hot, filling main courses (Friday and Saturday)

  • hot soups at midnight (Friday-Saturday) prepared by the "Matecznik" restaurant in Ustroń

  • free coffee, tea served by MOKATE company hostesses

  • water (hot and cold) from the feeder

  • sweets

41 hours of music (including 6 hours of nuevo-alter)